Stichting Ondersteuning Marrons Suriname

Stichting Ondersteuning Marrons Suriname

Onze doelen en activiteiten

Doel

De Stichting SOMS (Stichting Ondersteuning Marrons Suriname) is een stichting die zich op basis van haar statutaire doelstellingen vooral bezig houdt met het werven van fondsen voor een project in een deel van het gebied van de Boven Suriname Rivier in het Binnenland van Suriname. Dit is het gebied van de Stam van de Saramaccaners.

Activiteiten

Het project houdt in dat er basale gezondheidszorg wordt geleverd in twaalf dorpen. Speciaal opgeleide Dorpsgezondheidswerkers (tussen de 40 en 50) leveren huishoudelijke en lichte lichamelijke verzorging aan oude en zieke bewoners.

In een latere fase is het project uitgebreid met enkele hoger opgeleide verzorgenden, die ook meer lichte verpleegkundige taken verrichten. Verder zal er meer worden gedaan aan preventie.

Onder andere door de bijdrage van sponsoren en donateurs, heeft de stichting drie crêches gebouwd en ingericht in het gebied waar moeders hun jonge kinderen kunnen plaatsen als ze voor kortere of langere tijd naar hun kostgrondjes gaan. Traditioneel was het oppassen op de kleintjes een taak voor de zusjes, waardoor die vaak niet naar school konden gaan. Sinds het oprichten van de crêches is er een grote toename in het naar school gaan van meisjes geconstateerd.

Danpaati is nauw betrokken bij zorgprojecten in de omgeving.

Bekijk hier een korte film over onze zorgprojecten