Danpaati Lodge

Danpaati Lodge

Vrienden van Danpaati

Tot 1 januari 2014 was ook de Danpaati River Lodge onderdeel van het project. Deze prachtige, op een eilandje in de Suriname Rivier gelegen, lodge is gebouwd om economische activiteiten in het gebied op te zetten, en om met de opbrengsten mede het zorgproject te kunnen financieren.

Deze doelen zijn er nog steeds, maar vanaf 1 januari wordt de lodge geëxploiteerd door een afzonderlijke Stichting, Stichting Danpaati, maar de samenwerking en de samenhang tussen de projecten blijft gehandhaafd.

Zie ook de website van Danpaati

Vriend van Danpaati!

Als Vriend van Danpaati ondersteunt u de projecten die vanuit Danpaati River Lodge worden uitgevoerd dankzij sponsoren, gasten en vrienden. Zo is er een zorgproject voor ouderen en zieken in twaalf dorpen in de omgeving, zijn er al drie crèches gestart zodat meisjes die anders op hun kleine broertjes en zusjes moeten passen naar school kunnen, en is er onlangs een mediatheek geopend voor de kinderen van het dorp Dan, genaamd ‘Wi Ta Paati Koni’ (‘wij delen onze kennis’, Saramakaanse zegswijze). Hier kunnen de kinderen boeken lezen, spellen spelen en participeren in workshops om zo hun ontwikkeling te stimuleren. Dit hebben we kunnen bereiken dankzij onze sponsoren, gasten en een aantal vrienden.

Ook landbouwproducten, vis en vlees worden door Danpaati River Lodge van de lokale producenten afgenomen. Daarnaast een aantal diensten zoals bouw, transport, culturele shows etc. waardoor de Lodge de spil is van de economische dynamiek van de omliggende dorpen.

Om het zorgproject voort te kunnen zetten - maar ook voor Wi Ta Paati Koni - is dringend aanvullende financiering nodig. Daarvoor vragen we de hulp van meer vrienden. Vrienden van Danpaati, die zich betrokken voelen bij deze plek en de mensen die er wonen. Die hen meer kansen willen bieden dan ze nu hebben. Die houden van de prachtige natuur en deze zoveel mogelijk willen ontzien en behouden.

U kunt ook zo’n vriend worden en daarmee mee helpen het zorgproject, Wi Ta Paati Koni en andere zaken in stand te houden. 

Hoe word ik Vriend van Danpaati?

Door een vaste jaarlijkse bijdrage steunt u de projecten die worden uitgevoerd in de omgeving van Danpaati River Lodge. Wij houden u op de hoogte van wat er met uw donatie gebeurt door een driemaandelijkse digitale nieuwsbrief. Per jaar worden er één of meerdere projecten uitgekozen in overleg met de lokale bevolking (leiding van de dorpen) en het Comité van Aanbeveling.

Verder krijgt u korting op of zelfs een gratis overnachting op Danpaati, al naar gelang de hoogte van uw bijdrage. We hebben daarbij verschillende mogelijkheden.

U kunt uw bijdrage overmaken op het reguliere bankrekening nummer van SOMS: NL 23 INGB 0676159931 o.v.v. donatie t.b.v. Vrienden van Danpaati of u kunt het machtigingsformulier downloaden en ingevuld naar het in de machtiging genoemde adres opsturen. Het machtigingsformulier voor een eenmalige of doorlopende machtiging vindt u in de bijlage.

Voor meer informatie en aanmelding als Vriend van Danpaati kunt u contact opnemen met reservations@danpaati.com